ADD TO WISHLIST
ADD TO WISHLIST

Master of Art “RAMAYANA” No.007

THB 248,000.00

Description & Details

“สิ่งหนึ่งที่คงได้ยินเรื่องราวต่างๆ และทำให้เกิดความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของแต่ละตัวละคร ก็น่าจะเป็นหู และสิ่งที่อยู่ใกล้กับหูที่สุดก็น่าจะเป็นดอกไม้ทัดหู

ในภาพจิตรกรรมฝาผนังจะพบว่ามีช่อดอกไม้ประดับอยู่บริเวณหูและศีรษะตลอดเวลา หากเสียงหรือแม้แต่ดนตรีสามารถทำให้ดอกไม้นั้นเติบโตและเบ่งบานได้ งั้นถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็สามารถทำให้ดอกไม้และเติบโตและเบ่งบานได้แตกต่างเช่นเดียวกัน ผมได้ศึกษาเรื่องของอิทธิพลของอารมณ์ของแต่ละฉากในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้ว และมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางธรรมชาติกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกัน”

“อรชร” พูดถึงการเติบโตของดอกไม้ที่มุ่งสู่แสงตะวันและถ้าผู้สวมใส่คือสิ่งที่กระตุ้นให้ดอกไม้เติบโตทุกช่อล้วนเติบโตภายใต้ผู้สวมใส่ที่มีจิตใจที่งดงาม ความอ่อนช้อยความเปราะบางในขณะที่ดอกไม้กำลังเติบโตเป็นเหมือน soft power ที่ดูเหมือนเปราะบางแต่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง

ศรัณญ อยู่คงดี

 

Material : Brass, Cubic zirconia, Fabric felt and Hand-painted.

 

SARRAN’s concept character

Master of Art:  Artist one-of-a-kind collectibles.

Precious of Art:  Exceptional hand-picked gemstones by Sarran.

Life of Art:  The delightful sensational touch in every day.

 

LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping