ADD TO WISHLIST
ADD TO WISHLIST

Master of Art “RAMAYANA” No.006

THB 280,000.00

Description & Details

“บางครั้งการสื่อสารถึงความรักที่มีต่อกันที่ง่ายที่สุด นอกจากการพูด การมอบดอกไม้ให้กันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน แต่สิ่งที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและปรารถนาของผู้ชายคนนั้น คือการ สังเกตถึงการถนอมดอกไม้ให้ยังคงงดงามจนกว่าจะไปถึงมือผู้รับ ระยะเวลา ไอร้อนจากฝ่ามือ ท่วงท่าในการประคองและถนอมดอกไม้นั้น แสดงออกถึงความอ่อนโยนของผู้ชายภายใต้กรอบของความแข็งแกร่ง ฉากของการเกี้ยวพาราสีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบงานชิ้นนี้”

ศรัณญ อยู่คงดี

 

Material : Brass, Silver, Cubic zirconia, Fabric felt and Hand-painted.

 

SARRAN’s concept character

Master of Art :  Artist one-of-a-kind collectibles.

Precious of Art :  Exceptional hand-picked gemstones by Sarran.

Life of Art :  The delightful sensational touch in every day.

 

LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping