ADD TO WISHLIST
ADD TO WISHLIST

Master of Art “RAMAYANA” No.004

THB 328,000.00

Description & Details

”การเสริมโครงสร้างของไหล่หรืออินทรธนู องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายจากนาฏยศิลป์และภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย ทำให้ผมมองเห็นถึงโครงสร้างสามเหลี่ยมที่ทำให้เกิดความสง่า และการแสดงออกถึงพลังหรือความเป็นผู้นำที่น่าเกรงขาม ซึ่งถ้าศึกษาบทวรรณกรรมนี้ ถึงแม้ฝ่ายชายจะมีความแข็งแกร่งและแสดงออกถึงพลังและอำนาจ แต่กลับมีเรื่องราวของผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางความรู้สึกและควบคุมจิตใจของผู้ชายด้วยความอ่อนโยน เปรียบเหมือนดอกไม้ที่กำลังเติบโตและครอบคลุมพื้นที่ ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายที่มีอำนาจ”

ศรัณญ อยู่คงดี

 

Material : Brass, Cubic zirconia, Fabric felt and Hand-painted.

 

SARRAN’s concept character

Master of Art :  Artist one-of-a-kind collectibles.

Precious of Art :  Exceptional hand-picked gemstones by Sarran.

Life of Art  :  The delightful sensational touch in every day.

 

LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping