ADD TO WISHLIST
ADD TO WISHLIST

Master of Art “RAMAYANA” No.003

THB 1,280,000.00

Description & Details

“ การศึกษาลายเส้นและกล้ามเนื้อของทศกัณฑ์ ก่อนที่จะมีการสร้างงาน era of Ramayana 001 ผมได้นำเอาใบหน้าของคนและศึกษากล้ามเนื้อที่จะเกิดขึ้นกับอารมณ์ในห้วงต่างๆตามบทวรรณกรรม และใช้จุดของสีแทนค่าความลึกตื้นของลายเส้น และทดลองการเปลี่ยนแปลงการขยับของกล้ามเนื้อโดยใช้การขึ้นรูปด้วยดินเหนียว ผลของการทดลองในครั้งนี้ทำให้ผมอยากเห็นว่าถ้ามีมวลของกล้ามเนื้อของใบหน้ายักษ์มาอยู่บนใบหน้าของมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้น”

ศรัณญ อยู่คงดี

 

Material : Brass, Silver, Diamond and Cubic zirconia

 

SARRAN’s concept character

Master of Art :  Artist one-of-a-kind collectibles.

Precious of Art :  Exceptional hand-picked gemstones by Sarran.

Life of Art  :  The delightful sensational touch in every day.

 

LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping