ADD TO WISHLIST
ADD TO WISHLIST

“GAY-SORN” No.005

THB 9,800.00

Description & Details

“ถ้าผู้หญิงเปรียบเหมือนดอกไม้ เส้นผมที่พริ้วไหวอยู่ในอากาศ ก็คงไม่ต่างจากเกสรของดอกไม้ มันช่างยั่วยวน เพลิดเพลิน และน่าประทับใจ“

Gay-Sorn Collection เรื่องราวของการสื่อสารความสวยงามของผู้หญิงผ่านความพริ้วไหวของเส้นผม ลายเส้นของดอกไม้และลวดลายบนกลีบที่นำเอาช่วงเวลาที่ผมชอบมองมากที่สุด คือการพริ้วไหวของเส้นผมผ่านสายลมในช่วงเวลาที่เป็นธรรมชาติที่สุดของสุภาพสตรีในแต่ละท่าน นำมาเป็นแรงบันดาลใจของการออกแบบงานในครั้งนี้ครับ

Material : Fabric Felt and Brass.

Color : Gold and Grey.

Length : 8 cm

LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping